2012-08-10

Hur vi byggde växthuset - del1

I våras fylldes marken under växthuset och den kommande markstenen, med makadam, duk, singel och samkross 0-18. Allt vattnades och paddades i omgångar. Vi lade även ner ledningar för el och vatten. När vi var uppe på markhöjd minus tjockleken av sättsand och marksten bestämde vi höjden på plintarna. Vi ersatte den övre delen av gjutröret med Lecablock som vi gjort hål i med ungefär samma diameter som röret.
Därefter kapade vi armeringsjärnen och monterade vinkelbeslag som fördes ner i Lecablocket och betongen. Hela tiden kollade vi med en cirkulärlaser och gjorde diagonalmätningar. Det blev ca 1 millimeters skillnad i höjd mellan mellan gavlarna. Det får anses som godkänt.När betongen brunnit skruvade vi bort aluminiumsockeln och fyllde ut med Lecablock mellan de Lecablock som gömde plintarna.


Hälsningar från byggmästaren - Herr Sten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar