2012-08-22

Om vårt bevattningssytem

Bevattningssystemet vi bygger skall kunna hantera kommunalt vatten och regnvatten lika enkelt oberoende var det behövs. Systemet skall även kunna bevattna växthuset i drygt två veckor utan att vara kopplat till kommunalt vatten med de risker det innebär när man är bortrest.

Vattentunnar kopplade till stupröret
Kommunalt vatten leds under marken från bostadshuset i 32 mm PEM rör fram till ett av hörnen på gårdshuset. Regnvattnet samlas in på andra sida av gårdshuset i två tunnor med hjälp av avledare från Plastinject som sitter på stupröret.

När systemet är klart skall de två tunnorna stå vid motsatta gavlar så allt vatten som samlas på gårdshusets ca 80 kvm markyta tas tillvara. Just nu har vi en kapacitet på 430 liter vilket motsvarar ca 5 mm regn. När systemet är klart om något år har vi placerat två begagnade IBC tankar mellan tunnorna. Tankar och tunnor kopplas som kommunicerande kärl med kopplingar även dem från Plastinject.

I den ena av tunnorna sitter en pump som reagerar på sänkt tryck. Dvs när man börjar tappa ut vatten någonstans i systemet så startar pumpen. Pumpen pumpar vattnet till samma hörn som det kommunala vattnet via ett 25 mm PEM rör.

Vattenpost i fejk-granit
Både regnvatten röret och det med kommunalt vatten avslutas med en Gardena 4-vägskoppling. I marken sitter 25 mm PEM slangar som går under marken till två vattenposter, i fejk-granit, samt till växthusets automatiska bevattning. Med hjälp av korta slangar byggda av Gardena Profikopplingar ( ¾” ) kan man likt en gammal telefonväxel skicka vattnet dit man vill ha det från valfritt ställe.

Gardena 4-vägskoppling - det ser lite kaotiskt ut - men det är det inte.
Exempelvis kan man skicka regnvatten till den ena vattenposten samtidigt som kommunalt vatten distribueras till den andra vattenposten och växthuset.

Vatten inkopplad i växthuset
Systemet går även att köra baklänges om man vill fylla tunnorna med kommunalt vatten om det inte regnat tillräckligt.

Hälsningar
Herr Sten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar