2012-07-02

Stubbfräs i aktion

Trädfräsaren 
För att kunna börja schakta var vi tvungna att fräsa av rötterna till en massa stubbar så de inte skulle skada den gamla stenmuren eller grannarnas gräsmatta. Samtidigt passade vi på att ta bort två gamla äppelträd. Bara en liten fläck med sand återstod efter någon timme.
/Herr Sten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar